Instalar este tema
Tempus fugit*
Publicada el 21/4/2012
Des del 21/4/2011 he anat publicant aquí una foto diària. Aquesta d’avui és la darrera.
Des de el 24/4/2011 he ido publicando aquí una foto diaria. Esta de hoy es la última.
From 4/24/2011 I have posted a photo here daily. This today is the last.
* En llatí “tempus fugit" significa "el temps s’escapa" o "el temps vola". La foto està feta a la reproducció d’una cel·la de la Cartoixa d’Escaladei (Priorat, Catalunya), i era la única "decoració" que tenia el monjo en el seu habitacle.
* En latín “tempus fugit” significa “el tiempo se escapa" o "el tiempo vuela”. La foto está hecha a la reproducción de una celda de la Cartuja de Escaladei (Priorat, Cataluña), y era la única “decoración" que tenía el monje en su habitáculo.
* In Latin “Tempus Fugit” means “escape time” or “time flies”. The photo is taken in the reproduction of a cell in the monastery of Escaladei (Priorat, Catalonia), and was the only “decoration” that the monk was in his cabin.

Tempus fugit*

Publicada el 21/4/2012

Des del 21/4/2011 he anat publicant aquí una foto diària. Aquesta d’avui és la darrera.

Des de el 24/4/2011 he ido publicando aquí una foto diaria. Esta de hoy es la última.

From 4/24/2011 I have posted a photo here daily. This today is the last.

* En llatí “tempus fugit" significa "el temps s’escapa" o "el temps vola". La foto està feta a la reproducció d’una cel·la de la Cartoixa d’Escaladei (Priorat, Catalunya), i era la única "decoració" que tenia el monjo en el seu habitacle.

* En latín tempus fugit significa “el tiempo se escapa" o "el tiempo vuela”. La foto está hecha a la reproducción de una celda de la Cartuja de Escaladei (Priorat, Cataluña), y era la única “decoración" que tenía el monje en su habitáculo.

* In Latin “Tempus Fugit means “escape time or time flies. The photo is taken in the reproduction of a cell in the monastery of Escaladei (Priorat, Catalonia), and was the only decoration that the monk was in his cabin.